ppc
PPC

Pay Per Click

PPC je zkratka pro pay-per-click, model internetového marketingu, ve kterém inzerenti platí poplatek za každé kliknutí na jednu z jejich reklam. V podstatě jde o způsob, jak nakupovat návštěvníky vašeho webu.

Reklama ve vyhledávačích je jednou z nejoblíbenějších forem PPC. Umožňuje inzerentům nabízet ceny za umístění reklamy ve sponzorovaných odkazech vyhledávače, když někdo vyhledává klíčové slovo, které souvisí s jejich obchodní nabídkou. Pokud například nabídneme klíčové slovo „PPC reklama“, naše reklama se může zobrazit úplně nahoře na stránce s výsledky Google.

Plánování klíčových slov

Plánování klíčových slov pro PPC může být neuvěřitelně časově náročné, ale je také neuvěřitelně důležité. Celá vaše PPC kampaň je postavena na klíčových slovech a nejúspěšnější inzerenti Google Ads neustále rostou a zdokonalují svůj seznam PPC klíčových slov. Pokud provádíte průzkum klíčových slov pouze jednou, když vytváříte svou první kampaň, pravděpodobně přicházíte o stovky tisíc hodnotných, dlouhodobých, levných a vysoce relevantních klíčových slov, která by mohla zvyšovat návštěvnost vašich stránek.

Efektivní seznam PPC klíčových slov by měl být:

Relevantní – Samozřejmě nechcete platit za webový provoz, který nemá nic společného s vaším podnikáním. Chcete najít cílená klíčová slova, která povedou k vyšší míře prokliku, efektivní ceně za proklik a vyšším ziskům. To znamená, že zvolená klíčová slova by měla úzce souviset s nabízeným zbožím/službou.

Obsáhlý – Váše plánování klíčových slov by mělo zahrnovat nejen nejoblíbenější a často vyhledávané výrazy ve vašem oboru, ale také longtailová klíčová slova – specifičtější a méně obvyklá. Jejich součet tvoří většinu návštěvnosti řízené vyhledáváním. Navíc jsou méně konkurenceschopné, a tak i levnější.

Expanzivní – PPC je neustíle měnící se ekosystém. Musíte kampaně neustále vylepšovat a rozšiřovat a vytvářet prostředí, ve kterém se váš seznam klíčových slov neustále rozrůstá a přizpůsobuje.