S Pavlem spolupracujeme již delší dobu a jsme nad míru spokojeni, protože je velmi pečlivý a snaží se naše kampaně optimalizovat tak, abychom dosahovali konverzí, ale abychom zbytečně moc neutráceli. Dříve jsme si kampaně spravovali „in house“, ale nebyly tak efektivní. Super je, že se dá velmi dobře změřit, jestli jsou kampaně efektivní a u nás tomu tak je. Díky.

Add a comment